Välkommen till laxfiske / Gäddfiske på Vänern - en fiskeupplevelse att minnas långt framöver !

Under en heldag guidas ni av erfarna fiskeguider till de bästa vattnen för dagen.
Fisken vi ska fånga är den stora Vänerlaxen, en atlantlax som blivit instängd i Europas 3:e största sjö.
Fisket sker från oktober till maj, under hösten oktober till december har man även stora chanser att fånga grov gädda.

Under juli, augusti och september fiskar vi röding och sik på Vättern.
Båten är en specialutrustad trollingbåt, med uppvärmd mittkabin om det blir kallt, och självklart utrustad med all nödvändig säkerhetsutrustning.
All utrustning som krävs för laxfiske, såsom 10 spön och de för dagen bästa betena ingår självklart i priset.

Dagen inleds med kort genomgång, och ni får då även låna varsin varm flytoverall.
När fisket börjar sprids dragen ut vid sidan om båten med hjälp av paravaner eller pulkor, djupriggar med blylod tar ner betena på djupet, och med den senaste marina elektroniken kan vi sedan studera livet under båten.

När vi på skärmen ser laxen stiga mot betet är det dags att greppa spöt för en match som kan ta kål på de mest vältränade, detta är definitivt en upplevelse man aldrig kommer att glömma.

 

Boka en fiskedag för dig och din familj eller ta med dina vänner till en minnesvärd dag på sjön!

Fiske turen är för 2 personer.

Det är möjligt att ordna fler båtar om det är en större grupp.

Boende kan ordnas på Baggeruds fiskecamp

För bokning kontakta Mikael Risberg på telefon 070-5822469, e-post: mikael@abu-trolling.se

För bokning kontakta Ari Heikkinen på telefon 073-937 46 03, e-post:  ari@abu-trolling.se

Mer info på abu-trolling.se

 

 Welcome to Salmon Fishing / Pike fishing on Lake Vänern – an fishing experience to remember far ahead !

 

During a full day guided by experienced fishing guides you to the best spots for the day.
The fish we'll catch the big Vänerlax, an Atlantic salmon that has been trapped in Europe's third largest lake.
Fishing takes place from October to May, in the fall from October to December is also a good chance to catch big pike.

 

The boat is specially equipped for trolling, with heated mid cabin if it gets cold, and of course equipped with all necessary safety equipment.

Full captain's training and the necessary insurances is a matter of course.

 

All fishing equipment needed for salmon fishing is included.

 

The day will begin with a brief tutorial, and you can borrow a warm floatation suits or lifejackets.

When fishing begins, we use outriggers to spread the lines more widely.

We use downriggers to keep the lures or baits trailing at a desired depth.

When we see the salmon rise to the bait on the sonar, it's time to grab the rod for a game that can kill the fittest.

Book a fishing day for you and your family or bring your friends to a memorable day on the lake!

Fishing tour is for 2 people.

It is possible to arrange more boats if there is a larger group.

Accommodation can be arranged on Baggeruds fishingcamp.

 

For booking please contact Mikael Risberg on telephone +46 705822469.

Or e-mail: mikael@abu-trolling.se

 

For booking please contact Ari Heikkinen on telephone +46 73937 46 03

Or e-mail: ari@abu-trolling.se

More info on abu-trolling.se

Guiderna Ari och Micke med några fiskar: